Cersanit

You can do it!

Ten element wymaga najnowszej wersji dodatku Flash Player

Kliknij, aby go zainstalować

Aktualności - Zobacz co się dzieje w Rovese

Wyższe kompetencje pracowników Opoczno I

 

Dobrze przeszkolony personel, zgrany zespół oraz świetnie przygotowani fachowcy to klucz do sukcesu w podnoszeniu jakości produktów i osiąganiu zamierzeń strategicznych. Jednak aby ten cel został osiągnięty potrzebna jest inwestycja w kapitał ludzki organizacji.


W odpowiedzi na zapotrzebowanie firmy powstał projekt pn. „Nowa jakość zarządzania i wiedzy – program szkoleń kompetencyjnych pracowników Opoczno I”.


Dokładnie 268 pracowników firmy Opoczno I podniesie swoje umiejętności z zakresu efektywnego zarządzania z uwzględnieniem „miękkich” kompetencji, co pozwoli lepiej wykorzystać zasoby ludzkie organizacji i potencjał pracowników, jak także zwiększyć ich zaangażowanie i efektywność. 


Ujęte w programie szkolenia koncentrować się będą przede wszystkim na doskonaleniu tych kompetencji, które mają znaczenie dla dalszego rozwoju firmy. Zostało zatem wyodrębnionych 27 zakresów tematycznych oraz 179 szkoleń wspierających:

- procesy zarządzania,

- komunikowania się,

- rozwoju osobistego pracowników.


Projekt obejmuje również 5 specjalistycznych szkoleń dedykowanych służbom technicznym firmy:

- programowanie robotów,

- sterowników PLC,

- sensoryka,

- pneumatyka,

- hydraulika siłowa.


Szkolenia informatyczne dotyczyć będą szkolenia z zakresu Excel, w którym udział weźmie 106 pracowników. Dodatkowo pracownicy będę mogli skorzystać z 1280 godzin nauki języka angielskiego. Zajęcia prowadzone będą na trzech poziomach jego znajomości.


Projekt „Nowa jakość zarządzania i wiedzy – program szkoleń kompetencyjnych pracowników Opoczno I” będzie realizowany od kwietnia 2012  do marca 2014 w ramach Poddziałania 8.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.